Vinderklasse B - Vigsø 24. juli 2011

Kl. 5.00 den 24. juli begav Buddy og jeg os på vej mod den nordjyske vestkyst, nærmere bestemt Vigsø Plantage i nærheden af Hanstholm. Det skulle vise sig at 'plantage' i ordets betydning nok lidt er en overdrivelse - prøveområdet lå ikke mange meter fra stranden med posterne placeret i et fantastisk område med klitter, lyng, langt græs og vandhuller. Vejret var heldigvis tørt og let solrigt, efter flere dage med heldagsregn.

Vi var tilmeldt i Vinderklasse og havde fået første startnummer! - altså  ingen mulighed for at 'lure' nogle af de andre deltagere, før det gik løs.
Prøven bestod af to poster, før en eventuel finale senere på  dagen, og var langt an meget jagtrealistisk.

Ved post 1 var oplægget at en Driver og Skytte ville bevæge sig på tværs, et stykke ud i klitterne. To fugle ville blive skudt/kastet i klitterne ca. 110m og 180 m ude. Når fugl nr. to er faldet, må hunden sendes. 
Når hunden er på vej hjem med den første af de to fugle (frit valg for hvilken der hentes) - skydes/kastes endnu en fugl som lander bag en klit ca 150 m ude. Ved denne 3. fugl er det føren der skal markerer fuglen, da der ingen 'markeringspunkter' er ude i området hvor fuglen falder, og hundens udsyn er begrænset. Til den 3. fugl må der gerne dirigeres til, mens de to andre er markeringer, og hvis der dirigeres til de to første, vil det trække fra i pointene.

Udfordringen ved denne post var at hund og fører står nede i en mindre dal, mens fuglene falder 'oppe' og bag klitter, hvorfor hunden forsvinder efter ca. 50-60 meter ved begge markeringer. Ved dirigeringen han man nogenlunde udsyn til hunden og kan bruge en række klitter til at flytte hunden ind i færten.

Buddy hentende den sidst-kastet markering uden problemer - lige ud og hurtig hjem - og på vejen hjem blev der skudt og kastet en hvid due. Derefter sendte jeg Buddy på den først-kastet markering, hvor han desværre kommer på den forkerte side af nogle træer, og grundet det manglende udsyn til hvad han lavede, var jeg efter et stykke tid, nød til at kalde ham frem og dirigerer til området hvor fuglen lå. Det lykkes :-)
Nu manglende jeg kun dirigeringen og her kunne det ikke lade sig gøre at sende hunden direkte ud til fuglen, så jeg var nød til at sende Buddy frem i området først, for derefter at sende ham til højre op på nogle klitter og op i området hvor fuglen lå. Buddy reagerede hurtigt på mine anvisninger og kom hurtigt ud i området - og hjem igen med duen.

Dommeren var ikke helt tilfreds med at jeg dirigerede på den ene markering, og gav udtryk for at han var lidt i tvivl om jeg skulle have lov til at fortsætte! - det fik jeg dog :-)
Nu var jeg jo den første på  posten og resten af dagen kunne man se at næsten alle bøvlede med markeringerne, så jeg var godt tilfreds med vores indsats. Vi fik 13. point.

Ved post 2 var oplægget at at der havde været andejagt ved en stor sø, hvor der skal efterapporteres i sivene omring søen. Prøven begyndte et stykke fra søen og hundene skal holdes rolige (unden snor) under hele prøveforløbet, indtil dommeren har givet point.
På ved ned til søen - fri ved fod - skydes/kastes der en enkelt fugl på modsatte side af søen i nogle høje siv.
Oplægget var som sagt at der skal efterapporteres i de høje siv omkring søen, på nær et enkelt område lige ved siden af hvor vi sender hundene fra. Undervejs vil der blive skudt igen og efterfølgende skal efterapporteringen afbrydes og hundene kaldes hjem. En anskudt fugl skal hentes som dirigering ca. 100 meter ude på den ene side af søen. Efter denne er hentet fortsætter efterapporteringen omkring søen.

Da søget begyndte hentede Buddy fint den første fugl på modsatte side af søen, men derefter gik det desværre ikke helt så godt :-(
Han ville ikke rigtig løsrive sig af sivene i området lige foran os, og søgte frem og tilbage i et begrænset område. Han løsrev sig dog lidt, men fik ikke fært, og søgte derfor tilbage til udgangspunktet! - og det blev kun til denne ene fugl. 
Dirigeringen undervejs gik fint, med nogle enkelte justeringer.
På  denne post fik jeg 8 point for søget (efterapporteringen) og 16 for dirigeringen.

Alt i alt var jeg fint tilfreds med vores indsats og stor ros til prøveledelsen for en vel planlagt og jagtrealistisk prøve. Jeg fik sammelagt 36 point - de laveste point der deltog i den efterfølgende finale, havde 45 point.